Polish
English

USA: Del Monte Foods - dwukrotny wzrost przychodów

Del Monte Foods odnotowało prawie dwukrotny wzrost zysków netto w pierwszym kwartale tego roku w odniesieniu do roku ubiegłego, spowodowane jest to m.in. wzrostem cen na rynku.