Polish
English

Nasi Klienci

  • 1.jpg

Nasze Publikacje

Dostęp do ciekawych informacji z zakresu przeprowadzonych przez nas ekspertyz. Zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przejdź do publikacji

Oferta Specjalna

NOWOŚĆ - odczyt danych z pamięci rejestratora danych urządzeń chłodniczych. Nasze Biuro Ekspertyz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów wprowadziło w życie nową usługę. Od kwietnia 2012 biuro w Gdyni dysponuje urządzeniem pozwalającym dokonywać odczytów zapisów rejestratorów temperatur praktycznie wszystkich kontenerów chłodniczych. Urządzenie odczytuje zapisy z agregatów typu: CARRIER, STAR COOL, THERMO KING, DAIKIN, MITSUBISHI. Odczyt jest opracowywany w formie wykresu i zapisu w formacie tekstowym. Dane zawarte w opracowaniu zależą od rodzaju agregatu i mogą obejmować: TEMPERATURĘ powietrza podawanego, powracającego, WILGOTNOŚĆ względną oraz zapisu z czujek USDA. Zapraszamy!